• Bleyzer S Vorotnikom-stoykoy Massimo Alba Gstadt030111420400
  • Bleyzer S Vorotnikom-stoykoy Massimo Alba Gstadt030111420400

Блейзер с воротником-стойкой Massimo Alba GSTADT030111420400

22 092

Синий хлопковый блейзер с воротником-стойкой от Massimo Alba.