• Vechernee Plate S Otkrytymi Plechami Tadashi Shoji 6l16507l11893195
  • Vechernee Plate S Otkrytymi Plechami Tadashi Shoji 6l16507l11893195

Вечернее платье с открытыми плечами Tadashi Shoji 6L16507L11893195

26 947

Темно-синее вечернее платье с открытыми плечами от Tadashi.